Vejby Borger- og Grundejerforening

I 1935 besluttede en gruppe fremsynede mænd i Vejby, at der skulle dannes en LYSFORENING, “Lys over landet”. Foregangsmanden var læge Lemming Christensen.

Den 7. januar 1936 afholdtes der stiftende generalforsamling i Vejby Forsamlingshus. Etablering af gadebelysning i hele Vejby ville koste den fyrstelige sum af 700 kr.

Foreningens navn blev vedtaget, og Vejby Borgerforening var en realitet.

Foreningens formål var:
At virke til gavn for byens og borgernes vel og til varetagelse af disses interesser og tarv.

Foreningen er absolut upolitisk.

Vejby Gadekærs Laug

Vejby Gadekærs Laug er en forening for mænd, der har som opgave at passe og vedligeholde Vejby’s Gadekær. Der afholdes et årligt arrangement, hvor det også er tilladt, at kvinder og andet godtfolk deltager. Det er den årlige gadekærsrensning, som altid tid finder sted den anden weekend i maj.

Grundejerforeningen Kælderbjerg / Saxenkol

Grundejerforeningen er et krav, som er tinglyst for matrikler i Kælderbjerg Park og Saxenkolvej.

Grundejerforeninger tager sig af vedligehold af fællesarealer og belysning. Elforsyning og kloakering er normalt kommunens ansvar. Dræning ligeledes.

Melhøj Park

Grundejerforening for Melhøj Park.

Ørby bylaug

Bylaug, som arbejder for at styrke landsbyen Ørbys udvikling efter borgernes ønsker. Bylauget ønsker at samle landsbyens borgere i et fællesskab for at få et godt og aktivt lokalmiljø.

Elleville

Elleville er planlagt som et nyt moderne landsby-bofællesskab i Vejby og ved Tisvilde blandt marker, skov og hav. Et projekt af Almenr i samarbejde med Poshtel, BIG – Bjarke Ingels Group og Rambøll.

Ud over en masse fede fællesfaciliteter skal landsbyen bestå af bæredygtige lejeboliger på 40-50 m2, som giver plads til en mangfoldig sammensætning af husstande.